ยูกามิรุ คลาวด์

ยูกามิรุ คลาวด์

yugamiru cloud pro- ตัวเลือกการซื้อ

N/A
yugamiru lite

yugamiru lite

yugamiru lite - ตัวเลือกการซื้อ

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

yugamiru cloud- ตัวเลือกการซื้อ

ゆがみーるLite

1 ปี
Registration Cost:8000$
Subscription Cost:52800$
8000$
yugamiru pro สมัครสมาชิก 1 ปี

6 เดือน
Registration Cost:4000$
Subscription Cost:26400$
4000$
yugamiru pro สมัครสมาชิก 6 เดือน

3 เดือน
Registration Cost:2000$
Subscription Cost:0$
2000$
yugamiru pro สมัครสมาชิก 3 เดือน

yugamiru cloud- ตัวเลือกการซื้อ

ゆがみーるクラウドPro

ซื้อทั้งสิ้น
Registration Cost:40000$
Subscription Cost:52800$
40000$
ซื้อรุ่นถาวรเมฆ yugamiru

1 ปี
Registration Cost:8000$
Subscription Cost:52800$
8000$
yugamiru เมฆรุ่น 1 ปีซื้อ

6 เดือน
Registration Cost:4000$
Subscription Cost:26400$
4000$
ซื้อรุ่น yugamiru เมฆ 6 เดือน

3 เดือน
Registration Cost:2000$
Subscription Cost:0$
2000$
ซื้อรุ่น yugamiru เมฆ 3 เดือน

ゆがみーるクラウドPro Custom

0 ปี
Registration Cost:90$
Subscription Cost:0$
9$
90% ส่วนลด($90)

0 ปี
Registration Cost:0$
Subscription Cost:0$
0$

0 ปี
Registration Cost:0$
Subscription Cost:0$
0$

0 ปี
Registration Cost:90$
Subscription Cost:0$
9$
90% ส่วนลด($90)

0 ปี
Registration Cost:0$
Subscription Cost:0$
0$

ゆがみーるクラウド導入セット内容

รหัสส่วนลด

/

ปี